•  

Generelle oplysninger:

Dezignprint.com er 100% ejet af:
Graphit Aps
Jernholmen 43
2650 Hvidovre

CVR nr.: 27923631
Mail: support@dezignprint.com

Betaling:

Dezignprint modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard, JCB og Maestro og MobilePay. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Levering:

  • Varen leveres principielt inden for tre uger fra kundens modtagelse af ordrebekræftelsen. Leveringstider og leveringsfrister er kun bindende, hvis de udtrykkelig og skriftlig er bekræftet som sådan af dezignprint.com
  • Leveringen udføres af en forsendelsesudbyder der vælges af dezignprint.com

Produktionstid og leveringstid:

Vær opmærksom på, at der er forskel på produktionstid og leveringstid. Vi oplyser altid produktionstiden, hvortil selve leveringen skal tillægges.

Særlige vilkår:

  • De ”tilbud” der findes på websitet, er en uforbindende opfordring til kunden om at bestille hos dezignprint.com.
  • Ved at sende den udfyldte bestillingsformular på hjemmesiden dezignprint.com, afgiver kunden et bindene tilbud på indgåelse af en købsaftale, (en bearbejdelseskontrakt).
  • Dezignprint.com sender derefter kunden en bekræftelse på bestillingen pr. e-mail og kontrollerer, om tilbuddet er juridisk og faktisk gennemførligt. Bekræftelsen af bestillingen skal ikke betragtes som en accept af tilbuddet, men skal kun informere kunden om, at dezignprint.com har modtaget kundens bestilling.
  • Aftalen er først kommet i stand, når dezignprint.com sender det bestilte produkt til kunden og bekræfter forsendelsen til kunden med en 2. E-mail (forsendelsesbekræftelse)
  • Det er ikke muligt for dezignprint.com som platformudbyder, på forhånd at kontrollere trykmotiver, der er designet af kunder, for eventuelle juridiske krænkelser. dezignprint.com forbeholder sig retten til, at afvise modtagne bestillinger inden for den juridiske acceptfrist, hvis det i forbindelse med bestillingsprocessen bliver kendt, eller der opstår mistanke om, at tredjemands rettigheder eller lovmæssige forskrifter krænkes af et trykmotiv

Fortrydelsesret: Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler med os og:

  • Har modtaget din vare
  • Får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.
  • Får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives på mail support@dezignprint.com. I din meddelelse skal du gøre os tydelig opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Varer undtaget fortrydelsesretten:

Fortrydelsesretten bortfalder ved aftaler om levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Returnering:

Du skal sende ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen indtil varen er leveret hos Dezignprint.

Varens stand, når du sender den retur:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os retur. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkelig har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal vare sendes til:

Dezignprint.com
Jernholmen 43
2560 Hvidovre

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis der er noget galt med varen? (reklamationsret)

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Har du spørgsmål eller reklamationer i forbindelse med en vare købt på dezignprint.com, beder vi dig kontakte vores kundeservice, da der ydes 2 års reklamationsret i henhold til købeloven mod fremvisning af gyldig kvittering. Varer returneret i henhold til ovenstående vil enten blive repareret, ombyttet eller refunderet, afhængig af hvilken type reklamation der er tale om. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtig skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor 8 dage efter, at du har opdaget manglen ved varen. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

Dezignprint.com
Jernholmen 43
2560 Hvidovre

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os:

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Ophavsrettigheder til trykdesign, ansvarsfraskrivelse:

Hvis kunden fremsender sit eget motiv eller får anden indflydelse på produktet (tekst efter personligt ønske) forsikrer kunden over for dezignprint.com, at tekst og motiv ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden forsikrer desuden, at han/hun ved hjælp af produktets individualisering, ikke krænker andre af tredjemands rettigheder. Kunden fritager dezignprint.com fra alle fordringer og krav, der gøres gældende på grund af krænkelse af tredjemands rettigheder, for så vidt kunden skal varetage pligtforsømmelsen. Kunden erstatter dezignprint.com alle opståede retsomkostninger og andre skader.

Samarbejdspartnere:

Dezignprint.com er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

Tekniske og designmæssige afvigelser:

Der tages forbehold for farve, papir, vægt, mål eller lignende kendetegn, så vidt disse er rimelige for ordregiveren, ved opfyldelse af aftalen. Der kan opstå rimelige årsager til ændringer på grund af almindelige svingninger og tekniske produktionsforløb.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger: (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, Adresse, Telefonnummer og E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos dezignprint.com og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og vores kundeservice hos dezignprint.com har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på dezignprint.com er Tommi Jørgensen.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til dezignprint.com videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos dezignprint.com har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til dezignprint.com via e-mail support@dezignprint.com

Klageadgang:

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til support@dezignprint.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du såfremt betingelserne herfor er opfyldt indgive en klage til:

Forbrugerklagenævnet
www.forbrug.dk
Carl Jacobsens vej 35,
2500 Valby
kfst@kfst.dk
Telefon: 41 71 50 50 (Hverdage 9-12)